Kullanım Koşulları

VIDEOKLİNİK WEB SİTESİ VE VIDEOKLİNİK UYGULAMASI
KULLANIM KOŞULLARI

www.videoklinik.com internet sitesi ve VideoKlinik uygulaması Eskiçeşme Mahallesi Caferpaşa Caddesi No:22/2 Bodrum/Muğla adresinde mukim Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi (Bundan böyle Dijital Garaj oalrak anılacaktır) tarafından hazırlanmakta ve işletilmektedir.

VideoKlinik uygulamasında temel amaç kullanıcı ile mesafel satış sözleşmesini onayladığı Sağlık Kurumu/Sağlık Profesyoneli arasında “Online Görüşme Hizmeti”nin sunulması, kullanıcı tarafından sisteme yüklenmiş olan mevcut ve/veya eski sağlık durumuna ilişkin tetkik, bilgi, belge vb. dokümanlar ile onay vermesi halinde akıllı telefonu tarafından tutulmakta olan sağlık verilerinin Sağlık Kurumu/Sağlık Profesyoneli, hekim/doktor ile paylaşılmasını sağlamaktır.

Önemle belirtmek isteriz ki; “Online Görüşme Hizmeti”nin bir muayene süreci olarak değerlendirilebilmesi, acil durumlar için kullanılabilmesi mümkün değildir. Acil durumlarda en yakın sağlık kurumuna müracaat etmeniz gerekmektedir.

www.videoklinik.com internet sitesine ulaşıp içeriklere erişmek suretiyle aşağıda yer alan kullanım koşullarını da kabul ettiğinizi belirtmek isteriz.


 1. SİTE İÇERİĞİ TIBBİ TAVSİYE OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

Gerek site içerisinde gerekse VideoKlinik uygulamasında bulabileceğiniz uzman görüşlerinin herhangi bir şekilde tıbbi tavsiye, ilaç önerisi vb. şekilde durumunuza uygun herhangi bir yöntem olarak değerlendirilebilmesi mümkün değildir.   1. SİZE SUNULAN TIBBİ DEĞERLENDİRMENİN İÇERİĞİNDEN SORUMLULUĞUMUZ BULUNMAMAKTADIR.

Dijital Garaj gerek www.videoklinik.com internet sitesi gerekse VideoKlinik uygulaması ile sizlere mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğunuz sağlık kurumunun hekim/doktoru ile online görüşme yapma hizmeti sunmaktadır. Dijital Garaj 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” konumunda olup herhangi bir şekilde hekim/doktor ile yaptığınız görüşmenin içeriğine müdahale etme veya söz konusu görüşmenin içeriğini denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle size online görüşme içeriğinde hekim/doktor tarafından sunulan/sunulacak tıbbi değerlendirmenin içeriğine ilişkin Dijital Garaj’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


 1. KULLANICI HESAP DENETİMLERİ

Öncelikle belirtmek isteriz ki; mevcut durumda VideoKlinik uygulamasını kullanabilmek için bir akıllı telefona sahip olmanız ve akıllı telefonunuzun modeline göre “Apple Store” veya “Google Play Store” dan VideoKlinik uygulamasını indirerek yüklemeniz gerekmektedir.


www.videoklinik.com internet sitesinden ve/veya VideoKlinik uygulamasından yararlanabilmek için bazı kişisel verilerinizi (Örneğin TC Kimlik No, ad, soyad, cep telefonu numarası vb.) girerek bir kullanıcı hesabı açmanız gerekmektedir. Kullanıcı hesabı açmaksızın gerek internet sitesi gerekse VideoKlinik uygulaması hizmetlerinden yararlanabilmeniz mümkün olmayacaktır.

Kullanıcı hesabı açarken ve/veya uygulamaya giriş yaparken (uygulamadan çıkış yaptıktan sonra tekrar giriş yaparken) sizlerden

 • Kullanıcı sözleşmesi

 • Açık rıza formu

nu onaylamanız istenecek ve size kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin bir aydınlatma metni sunulacaktır. Lütfen aydınlatma metnini okuyarak kişisel verilerinizin Dijital Garaj tarafından ne şekilde işlendiği ve korunduğuna ilişkin bilgi sahibi olunuz.

18 yaşını doldurmamış, Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanmış olan herhangi bir yöntem ile reşit hale gelmemiş olan veya herhangi bir nedenle kısıtlı olan kişilerin kullanıcı hesabı açabilmesi mümkün değildir. Bu kişilerin veli/vasileri aracılığı ile hesap açabilmeleri mümkündür.

Uygulama üzerinden birden fazla hesap açılabilmesi mümkün değildir. Ancak uygulama üzerinden veli veya vasisi bulunduğunuz kişiler adına alt kullanıcı hesabı açabilmeniz mümkündür.

Kullanıcı hesap bilgilerinizin güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzda olup, kullanıcı adınız ve şifreniz, akıllı telefonunuz kullanılmak sureti ile hesabınız üzerinden gerçekleştirilecek her türlü eylem tarafınızca gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir.


 1. YASAKLAMALAR

www.videoklinik.com internet sitesini veya VideoKlinik uygulamasını kullanarak aşağıda belirtilen yasaklamalara uygun olarak hareket etmeyi taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

 • Kendiniz dışında herhangi bir kişi veya kurum olarak görünerek veya başkalarının kimlik bilgilerini, cep numarasını kullanarak uygulamayı kullanamazsınız.

 • Herhangi bir teknolojik imkan kullanmak sureti ile gerek internet sitesi gerekse VideoKlinik uygulaması üzerinden üçüncü şahıslara zarar verici herhangi bir içerik paylaşımı (virüs vb.) yasaktır.

 • VideoKlinik uygulaması üzerinden online görüşme hizmeti alırken görüşme yaptığınızı hekim/doktora karşı gayriahlaki davranışlar sergilememeniz, herhangi bir şekilde hakaret, sinkaf vb. kelimeleri kullanmamanız gerekmektedir.

 • VideoKlinik uygulaması üzerinden yapacağınız online görüşmeler esnasında yalnız olmanız ve sessiz bir ortamda bulunmanız mahremiyetiniz açısından gerekmektedir. 

 • Kullanıcı adı ve şifrenizi herhangi bir kişi veya kurum ile paylaşmayınız.

 • Hekim/doktor ile yapacağınız online görüşmeyi herhangi bir teknolojik imkan kullanmak sureti ile kayıt altına almamanız gerekir.

 • Hizmetlerimizden halka açık, global ortamlarda ve global bir bilgisayar vb. ekipman kullanarak yararlanmamanızı öneriyoruz


 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

VideoKlinik uygulaması üzerinden hekim/doktor ile gerçekleştireceğiniz “Online Görüşme Hizmeti”ni verirken

 1. Hekim/doktor ile gerçekleştirmiş olduğunuz görüşmenin kayıt altına alınmasına,

 2. Gerçekleştirilen kayıt işleminin randevu aldığınız ve mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğunuz Sağlık Kurumu ile paylaşılmasına,

 3. “Online Görüşme Hizmeti” öncesinde veya hizmet esnasında VideoKlinik ve hekim/doktor ile paylaşmış olduğunuz tetkik, bilgi ve belgelerin randevu aldığınız ve mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum Sağlık Kurumu, hekim/doktor ile paylaşılmasına,

 4. Kişisel verilerinizin 

  • gerek kullanıcı sözleşmesinin amacının gerçekleştirilmesi 

  • gerek Sağlık Kurumu’nun mesafeli satış sözleşmesinde mevcut amaçların gerçekleşmesinin sağlanması

  • gerekse VideoKlinik uygulamasının amacının gerçekleştirilebilmesi

amaçları ile Dijital Garaj tarafından işlenebileceğini, saklanabileceğini ve yine www.videoklinik.com adresli internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ile “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtildiği şekilde işleyebileceğine, saklayabileceğine, imha edebileceği gibi anonim hale de getirebileceğine

onay vermiş bulunmaktasınız.


Gerek www.videoklinik.com internet sitesi gerekse VideoKlinik uygulaması üzerinden göndereceğiniz sağlık verilerinize ilişkin bilgiler Dijital Garaj tarafından mesafeli Satış Sözleşmesine onay vermiş olduğunuz Sağlık Kurumu’na online görüşme yaptığınız hekim/doktora iletilmekte ve online görüşmeniz kayıt altına alınarak Sağlık Kurumu’na iletilmekte ve serverlarımızda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu verilerinizin Sağlık Kurumu’a aktarılması ile Dijital Garaj’ın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan sorumluluğu sona erecektir.


 1. ÜCRETLENDİRME

“Online Görüşme Hizmeti” karşılığında ödeyeceğiniz ücret mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğunuz Sağlık Kurumu tarafından belirlenmiş olup VideoKlinik uygulaması aracılığı ile “Online Ödeme Sistemi” ile tarafınızdan tahsil edilecek ve Dijital Garaj tarafından Sağlık Kurumu’na iletilecektir. Bu nedenle almış olduğunuz hizmete ilişkin faturalandırma vb. muhasebesel evraklar mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğunuz Sağlık Kurumu tarafından düzenlenerek şahsınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle Dijital Garaj’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dijital Garaj 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” konumundadır.


Ücret iadesi vb. konulardan Dijital Garaj’ın herhangi bir yükümlülüğü söz konusu olmayıp bu konudaki taleplerinizi Sağlık Kurumu’na veya sağlık kurumuna iletilmek üzere VideoKlinik uygulaması üzerinden Dijital Garaj’a iletebilmeniz mümkündür. Bu konuda karar verme yetkisi Sağlık Kurumu’na aittir.


Süresinde katılmadığınız randevunuzun ücretinin iadesini talep edebilmeniz mümkün değildir.


 1. RANDEVU İPTALİ

Almış olduğunuz randevuları randevu tarih ve saatinden en az 24 saat öncesine kadar iptal edebilmeniz mümkündür. Bu zaman dolduktan sonra yapacağınız iptal taleplerini değerlendirme hakkı Sağlık Kurumu’na aittir. Randevu iptalinin Sağlık Kurumu tarafından onaylanmaması halinde ücret iadesi talebinde bulunabilmeniz mümkün değildir.


 1. KULLANICI HESABININ SİLİNMESİ

[email protected] adresine mail göndermek sureti ile dilediğiniz zaman kullanıcı hesabınızın silinmesi veya durdurulmasını talep edebilmeniz mümkündür. Bu talep Dijital Garaj’a ulaştığı anda değerlendirmeye alınacak ve işleme konulacaktır. Bu talebinizin ulaştığı tarihten sonraki bir tarihe denk gelen ve online görüşme yapmanıza ilişkin randevunuzu gerçekleştirmemiş olmanız nedeni ile Dijital Garaj’ın herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayıp herhangi bir şekilde bu görüşme hizmetinin bedelini ödemiş olmanız durumunda ücret iadesi vb. konularda Sağlık Kurumu ile görüşmeniz gerekmekte olup Dijital Garaj’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Kullanıcı hesabınızın herhangi bir sebep gösterilmesine gerek olmaksızın Dijital Garaj tarafından dondurulması veya sonlandırılması mümkün olup bu durum tarafınıza herhangi bir teknolojik imkan kullanılmak sureti ile bildirilecektir.


Her iki durumda da Dijital Garaj’ın VideoKlinik uygulaması üzerinden size hizmet sunma sorumluluğu ortadan kalkmış olacaktır. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair meri mevzuattan kaynaklanan ve tarafınızca uygulama kullanılmak sureti ile açık rıza verilmiş olan verilerinizin işlenmesi, saklanması vb. yükümlülükler devam edecektir.


 1. SAHİPLİK

www.videoklinik.com internet sitesinde ve VideoKlinik uygulamasında yer alan tüm içerikler Dijital Garaj’a ait olup Dijital Garaj’ın izni olmaksızın kopyalanabilmesi, benzerinin üretilebilmesi vs. işlemlere tabi tutulabilmesi mümkün değildir. Tüm içerik meri mevzuat ve uluslararası düzenlemelerin koruması altındadır. Başka bir web sitesi, internet konumu ya da bilgi kaynağında bulunan bilgi, yazılım ya da bağlantılardan ya da sizin bu bilgi, yazılım ya da bağlantıları kullanmanızdan ya da bu gibi web siteleri ile bunları işletenlerin eylem ve ihmallerinden Dijital Garaj’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


 1. TESCİLLİ MARKALAR

www.videoklinik.com internet sitesinde ve VideoKlinik uygulamasında yer alan isim, logo vb. materyaller Dijital Garaj veya üçüncü şahsıların tescilli markası veya sadece onların kullanımına özgülenmiş olabileceği için herhangi bir şekilde kopyalanması veya başkaca bir yerde yayınlanabilmesi yahut herhangi bir şekilde menfaatinize kullanılabilmesi mümkün değildir.


 1. SMS MESAJLARI VE İLETİŞİM

Dijital Garaj veya sağlık kurumu gerek kullanıcı kaydı esnasında gerekse daha sonra herhangi bir şekilde paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerini kullanmak sureti ile tarafınızla bağlantıya iletişime geçebilecek olup söz konusu bilgilerin www.videoklinik.com internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ile “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtildiği şekilde işleyebilecek, saklayabilecek, imha edebileceği gibi anonim hale de getirilebilecektir. Yine söz konusu bilgilerinizin reklam vb. amaçlarla paylaşılabilmesi ve bu amaçla kullanılabilmesi mümkündür. VideoKlinik uygulamasının bir gereği olarak sizlere gönderilecek SMS’leri alma sıklığınız başta VideoKlinik uygulamasını kullanma sıklığınıza ve VideoKlinik tarafından yapılacak bildirimlerin sıklığına göre değişebilecektir.


 1. TAZMİNAT

Yukarıda belirtilmiş olan kullanım koşullarına aykırı hareket etmeniz neticesinde gerek Dijital Garaj gerekse üçüncü şahsıların her ne ad altında anılacak olursa olsun uğradıkları, uğrayacakları her türlü zararı giderme sorumluluğu Kullanıcı’ya yani size aittir. Bu nedenle Dijital Garaj tarafından her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel ödenmek zorunda kalınması durumunda tarafınıza rücu edilecektir.

footer shape