Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri Gizlilik Uygulamaları Uyarısı
VideoKlinik üzerinden Hizmet sunan Sağlık Profesyonelleri toplu olarak “VideoKlinik Profesyonelleri” olarak anılan bağımsız sahipleri olan profesyonel uygulamalar olarak hizmet verir. Gizlilik Politikamızın bu bölümü (Kısım I, “Sağlık Bilgileri Gizlilik Uygulamaları Uyarısı” ya da “Uyarı”) hakkınızdaki sağlık bilgilerinin VideoKlinik Profesyonelleri (ve VideoKlinik Profesyonelleri adına hareket ettiğinde Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti) tarafından nasıl kullanılıp ifşa edilebileceğini ve sizin bu bilgiye nasıl erişebileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen dikkatle gözden geçiriniz.

Hasta gizliliği nasıl korunur?
VideoKlinik üzerinden çevrimiçi tıbbi ve klinik hizmetler sunan sağlık profesyonelleri (“Sağlık Profesyonelleri”, “biz”, “bizler”, “bizim”) olarak, siz ve sağlığını hakkındaki bilgilerin gizli olduğunu takdir ediyoruz. Bu sebeple sağlık bilgilerinizin gizliliğini korumaya çabalıyoruz. İdari, fiziki ve teknik yöntemlerle bu bilgilerini sürekli olarak korumaya çalışıyoruz ve bunun dışında ilgili federal ve eyalet kılavuzlarını takip ediyoruz. 
Sağlık bilgilerini nasıl kullanıyor ve ifşa ediyoruz?
Sağlık bilgilerinizi, kanunun tedavi, ödeme ve sağlık faaliyetleri kategorilerine ayırdığı normal ticari faaliyetlerimiz için kullanıyor ve ifşa ediyoruz. Aşağıda bu faaliyetler örnekler sunmakla birlikte her kullanım ve ifşa aşağıdaki kategorilerin tümüne ait olmamaktadır:
Tedavi– Bize vermiş olduğunuz sağlık bilgilerinin kaydını tutuyoruz. Bu kayıt test sonuçlarınızı, teşhisleri, ilaçlarınızı, ilaçlara ya da diğer terapilere tepkinizi ve çevrimiçi Hizmetler ile tıbbi durumunuz hakkında öğrendiğimiz bilgileri içerir. Bu bilgileri, sağlık ihtiyaçlarınızın karşılanması adına diğer doktorlar, hemşireler ve laboratuvarlar gibi kurumlara ifşa edebiliriz.
Ödeme – Sizin, sigorta şirketinizin ya da diğer üçüncü tarafların bize ödeme yapabilmesi için size bakım verdiğimizde aldığınız hizmet ve ürünleri belgelendiririz. Sağlık planınızın önceden onayını gerektiren tedavi ve hizmetleri, önceden sağlık planınıza bildirebiliriz.
Sağlık bakım faaliyetleri– Sağlık bilgileri verdiğimiz hizmetleri geliştirmek, personeli eğitmek, iş yönetimi, kalite değerlendirme ve geliştirme için ve müşteri hizmetleri için kullanılmaktadır. Örneğin sağlık bilgilerinizi tedavi ve hizmetlerimizi gözden geçirmek ve size bakan personelimizin performansını değerlendirmek için kullanabiliriz. Ayrıca sağlık bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda da kullanabiliriz: İfşa gerektiren federal, eyalet ya da yerel kanunlara uymak Hastalık ve tıbbi cihazların takibi gibi kamu sağlığı hizmetlerine yardım etmek İstismar ya da ihmal kurbanlarını korumak için yetkililileri bilgilendirmek Sahtecilik araştırmaları gibi federal ya da eyalet sağlık denetim faaliyetlerine uymak Kolluk kuvvetleri yetkilileri ya da yargı emir, celp ya da diğer süreçleri yerine getirmek Adli tabip, tıbbi tetkikçi ve cenaze müdürlerine, görevlerini yerine getirmeleri için gerekli bilgiyi vermek için Organ ve doku bağışı ve naklini kolaylaştırmak için Gizlilik ve araştırma ihtiyaçlarının dengelendiğinden emin olmak için protokollerin dahili gözden geçirmesini takiben araştırma yapmak için Sağlık ve güvenliğe ciddi tehditlerden kaçınmak için Ulusal güvenlik, istihbarat ve koruma hizmetleri gibi uzmanlaşmış devlet işlevlerine yardım etmek için Silahlı kuvvetler mensubu (muvazzaf ya da yedek) iseniz askeri ve gazi hizmetleri yetkililerini bilgilendirmek Eğer mahkum iseniz infaz kurumunu bilgilendirmek Eğer işyerinde yaralanmış iseniz iş kazası sigortacınızı ya da işvereninizi bilgilendirmek

Alternatif tedaviler önermek Size sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerimizi anlatmak Tedavi, ödeme ve sağlık bakım faaliyetlerimizle ilgili şirket içi haberleşmek Kalite değerlendirme ve geliştirme, bakım koordinasyonu ve sağlık profesyonellerinin yeterlilik ve eğitimi için diğer tedarikçiler, sağlık planları ve bunların tedavi, ödeme ve sağlık bakım faaliyetlerine dair kolları ile haberleşmek Kayıt saklama tedarikçimiz gibi, iş yaptığımız diğer üçüncü taraflara bilgi sağlamak. Ancak bu durumlarda üçüncü taraflardan bilgilerinizi saklayacaklarına dair teminat aldığımızı bilmenizi isteriz. Ayrıca kişisel ya da sağlık bilgilerinizi operasyonel amaçlarla da kullanabilir ya da ifşa edebiliriz. Örneğin arkadaşlarınız ve aileniz gibi bakımınızla ya da bu bakımın ödemesiyle ilgilenen bireylerle iletişim kurarak randevu hatırlatmaları gönderebiliriz. Yukarıda tarif edilmemiş her türlü kullanım ve ifşa, sadece sizin yazılı onayınız ile gerçekleşebilir. Ayrıca, sağlık bilgilerinizi pazarlama amacıyla kullanmadan ya da bilgilerinizi satmadan önce de sizden yetki alacağız. Verdiğiniz yetkiyi istediğiniz zaman geri alabilirsiniz ancak bu durum, öncesinde gerçekleşen kullanım ve ifşaları etkilemeyecektir. Bazı durumlarda eyalet kanunları sağlık bilgilerinizin bir kısmı üzerinde ek koruma uygulamamızı isteyebilir. Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları Nelerdir? Yasalar gereğince aşağıdakileri yapmakla sorumluyuz: Sağlık bilgilerinizin gizliliğini korumak. Görevlerimiz ve gizlilik uygulamalarımız hakkında işbu Uyarıyı vermek. Hali hazırda yürürlükte olan Uyarı’nın koşullarına uymak. Sağlık bilgilerinizi tehlikeye atan bir ihlal olduğunda tarafınıza haber vermek. Gizlilik uygulamalarımızı değiştirme ve sakladığımız tüm bilgilerle ilgili yeni uygulamaları yürürlüğe koyma hakkımız saklıdır. Değiştirilmiş uyarılar VideoKlinik web sitesinde ve mobil uygulamada yayınlanacaktır. 
 Yasal Haklarınız var mı?
Yasa size şu hakları verir: Sağlık bilgilerinizin belirli kısımlarını incelemek ve kopyalamak. Sınırlı bazı durumlarda talebinizi reddedebiliriz. Sağlık kayıtlarınızı size elektronik formatta vermemizi talep edebilirsiniz. Sağlık bilgilerinizin eksik ya da yanlış olduğunu düşünüyorsanız sağlık bilgilerinizin düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Ancak, belirli koşullarda talebinizi reddedebiliriz Geçmiş altı (6) yıl içerisinde sağlık bilgilerinizin belirli ifşalarının kaydını almak, ancak bu tedavi, ödeme ve sağlık bakım faaliyetleri için yapılan ifşaları kapsamaz. (bu talebiniz ücrete tabi olabilir). Sağlık bilgilerinizi nasıl kullanacağımıza ya da ifşa edeceğimize sınırlama getirmek. Ancak, bu taleplerinizi, ifşanın ödeme yapana ifşayı sınırlamamızı istemeniz ve sağlık bakım hizmetlerini tümüyle cebinden ödemiş olmanız durumu dışında taleplerinizi yerine getirmek zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Sizinle belirli bir telefon numarası ya da adresten iletişim kurmamızı talep etmek. Elektronik olarak almış olsanız bile bu uyarıyı yazılı olarak elde etmek. Bu taleplerin bazılarını yazılı olarak yapmanızı isteyebiliriz. 
Şikâyetim varsa ne yapacağım? 
Gizliliğinizin ihlal edildiğini düşünüyorsanız, bize şikayette bulunabilirsiniz. Bize şikayette bulunduğunuz için size mukabelede bulunmayacak ve sizi cezalandırmayacağız. Bize şikayette bulunmak ya da daha fazla bilgi almak için iletişim bilgileri:
E-posta: [email protected]
Adres: Yıldız Teknopark B1 407 Esenler Istanbul


Bu Uyarıya kimler uyar?
Bu Uyarı aşağıdakilerin sağlık bakım uygulamalarını tarif eder: Sağlık kaydınıza erişme ve/veya bilgi girme yetkisi bulunan tüm Sağlık Profesyonelleri; Üzerinden çevrimiçi sağlık hizmetleri sunulan tüm VideoKlinik birim ve bölümleri ile VideoKlinik Profesyonelleri; ve Tüm bağlı kuruluşlar ve gönüllüler.

VideoKlinik Sitesi Gizlilik Politikası.
Gizlilik Politikasının bu Kısmı (Kısım II, "Site Güvenlik Politikası") Siteyi ya da Hizmetleri kullandığınızda sizden ve/veya sizin hakkınızdaki bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve ifşa ettiğimizi açıklar.
BU SİTE SİZİN HAKKINIZDA KİŞİSEL, TIBBİ VE SAĞLIKLA İLGİLİ BİLGİLERİ TOPLAYIP İLETMEKTEDİR. BU SİTEYİ KULLANARAK KİŞİSEL VE DİĞER BİLGİLERİNİZİ BU SİTE GİZLİLİK POLİTİKASINDA TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE TOPLAYIP KULLANMAMIZI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİTEYİ KULLANMAYIN.
Önemli Tanımlar.
Bu Gizlilik Politikasında “Kişisel Bilgi” ibaresi, iletişim bilgileriniz gibi sizi kişisel olarak ayırt eden bilgileri (örn: isim, adres, e-posta adresi ya da telefon numarası), kişisel olarak ayırt edici sağlık ya da tıbbi bilgileri (“Sağlık Bilgileri”) ve sizin bilgilerinizle bağlantılı kamuya açık olmayan diğer bilgileri ifade eder. “Kimliksizleştirilmiş Bilgi” ibaresi ise bir bireyin kimliğini belirlemek için kullanılmayan ve kullanılması düşünülmeyen bilgiler anlamında kullanılmıştır. “Çerezler” ibaresi, bir web sitesini ziyaret ederken Sitenin tarayıcınıza gönderdiği küçük bilgi parçaları anlamında kullanılmıştır. Son olarak da “Piksel” ibaresini, Siteye erişmek için kullandığınız aygıt ve Siteyi kullanımınız hakkında, işbu Gizlilik Politikası uyarında üçüncü taraflarla paylaşılabilecek bilgileri toplamak için Sitenin belirli kısımlarına gömülü HTML kodu parçacıkları anlamında kullanılmıştır. 
18 yaşının altındaki çocuklar.
Sitemize erişim izni veren Hesapların 18 yaşının altında kullanıcılar tarafından açılmasına bilerek izin vermiyoruz. 
Topladığımız ve sakladığımız kişisel bilgiler şunları içerebilir: Adınız, yaşınız, e-posta adresiniz, kullanıcı adınız, şifreniz ve diğer kayıt bilgileriniz. Tıbbi ve sağlık geçmişiniz, sağlık durumunuz ve laboratuvar test sonuçları, teşhis görüntüleme sonuçları ve diğer sağlıkla ilgili bilgilerle ilgili bilgi ve kayıtları içerebilecek, bize verdiğiniz Sağlık Bilgileri. Tıbbi ve terapi sonuçları gibi Site üzerinden size klinik hizmetler sunan Sağlık Profesyonelleri tarafından, sizin hakkınızda hazırlanmış ya da elde edilmiş, sağlık bilgileri, tedavi ve muayene notları ve diğer sağlık ile ilgili bilgiler. Bize vermiş olduğunuz ya da sağlık planınız, işvereniniz ya da sizin adınıza sağlık yardımı sağlayan diğer sağlayıcılardan elde ettiğimiz, kredi kartı bilgileri gibi faturalandırma bilgileri. Kullandığınız internet tarayıcısı, ne tür bilgisayar ya da mobil cihaz kullandığınız gibi bilgiler ve Siteyi nasıl kullandığınıza dair diğer bilgiler. Siteye ya da diğer ilgili hizmetlere girmiş olduğunuz diğer bilgiler. Kişisel Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz (Kısım I’de tanımlanan Sağlık Bilgilerinin kullanımına dair kısıtlamalara tabi olarak): Size Hizmetleri sunmak Kalite gözden geçirmeleri ve benzeri faaliyetler ile sağlık hizmeti kalitesini artırmak Hizmetlerin kullanımına dair derneşik istatistikler gibi Kimliksizleştirilmiş Bilgiler üretmek Site güncellemelerini size bildirmek Site ve Hizmetleri size tanıtmak ve pazarlamak Bize Kişisel Bilgilerini vermenizin diğer amaçlarını yerine getirmek. Sağlık Bilgilerinin kullanılmasına dair Kısım I’de tanımlanan amaçlar için. Bize yetki verdiğiniz diğer amaçlar için Topladığımız ya da sizin verdiğiniz Kişisel Bilgileri şu kişilere ifşa edebiliriz (Sağlık Bilgilerinin kullanımına dair, Kısım I’de tarif edilen kısıtlamalara tabi olarak): Bağlı kuruluşlarımıza ve iştiraklerimize İşimizi desteklemekte kullandığımız ve kişisel bilgileri gizli tutmak üzere akdi yükümlülükleri olan yüklenici, hizmet sağlayıcı ve diğer üçüncü taraflara. Mahkeme emri gereğince bilgi sağlamayı da içerebilecek şekilde, kanunu gerektirdiği yerlere. Sizin ve başkalarının güvenliğini ve haklarımızı korumak, sahteciliği araştırmak ve devlet kurumlarının taleplerini yerine getirmek için ifşanın gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımız durumlarda. VideoKlinik’ın varlıklarının tamamının ya da bir kısmının, gerek işletmenin devamı için gerekse iflas, tasfiye ya da benzer bir süreçle birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılanma, yeniden örgütlenme, fesih ya da diğer türlü satışı ya da transferi sonucunda, transfer edilen varlıklarla birlikte Site tutulan Kişisel Bilgilerin de alıcıya ya da halefe devredilmesi. Bilgileri bize sunduğunuzda bizim açıklayacağımız diğer amaçlarla Teknoloji kullanarak topladığımız bilgiler.
Siteyi ya da Hizmetleri kullandığınızda Çerezler tarafından pasif olarak toplanan belirli bilgiler, Tek Biçimli Kaynak Konumlayıcılar (URL) gibi gezinme verileri ve aşağıdakiler dahil üçüncü taraf izleme servisleri: Site Aktivite Bilgileri. Sitede yaptığınız aramaların içeriği gibi Sitede yaptığınız bazı hareketleri izleyebiliriz. Erişim Aygıtı ve Tarayıcı Bilgileri. Siteye bir bilgisayar ya da diğer bir aygıtla bağlandığınızda internet protokol adresiniz, tarayıcı tipi, bağlantı hızı ve erişim bilgileri gibi anonim bilgileri (topluca “Anonim Bilgiler”) toplayabiliriz. Çerezler. Site ve Hizmetlerin daha kolay kullanılır olması, daha iyi reklam yapmak ve gerek sizi gerekse VideoKlinik’ı korumak için gererek oturum Çerezleri (web tarayıcınızı kapattığınızda sona eren) gerekse kalıcı Çerezler kullanabiliriz. Seçenekleri değiştirerek tarayıcınıza Çerezleri kabul etmeyi sonlandırması ya da ziyaret ettiğiniz web sitesinden gelen Çerezleri kabul etmeden önce onayınızı istemesi talimatı verebilirsiniz. Ancak Çerezleri kabul etmezseniz sitede oturumunuzu açık tutamazsınız. Ayrıca, örneğin kullanım kalıplarınızı özetleyerek, Site ve Hizmetlerin daha kolay kullanılması ve reklamımızı daha iyi yapmak için Pikseller de kullanabiliriz. Halihazırda “Takip Etmeme” taleplerini Sitemizin tüm bölümlerinde yerine getirmiyoruz. Gerçek Zamanlı Konum. Sitenin belirli özellikleri GPS teknolojisini kullanarak cihazınızın konumu hakkında gerçek zamanlı bilgi toplayarak Sitenin sizi, bulunduğunuz eyaletteki konumunuzda Hizmetleri sağlamaya ehliyetli ya da yetkili Sağlık Profesyonelleri ile iletişime geçirmektedir. Sitemizdeki Google Maps hizmetlerine eriştiğinizde Google’ın Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş olursunuz. Mobil Hizmetler. Mobil aygıtınız ya da bilgisayarınızdan kişisel olmayan bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler genelde sizinle en ilgili bilgileri iletmemize yardım etmekte kullanılır. Toplanan ve kullanılan bu bilgilere, uygulamaları nasıl kullandığınız hakkında bilgiler ve kullandığınız aygıt ya da bilgisayarın türü gibi bilgiler örnek verilebilir. Bunlara ek olarak, uygulamamızın mobil aygıtınız üzerinde çökmesi halinde mobil aygıtınızın model yazılım versiyonu ile aygıt operatörü hakkında bilgiler alacağız. Bu da hataları tanımlamamıza ve düzeltmemize ve uygulamamızın performansını geliştirmemize imkan tanıyacaktır. Analytics Araçları. Kullanıcıların Sitemizi nasıl kullandığını analiz etmemize yardımcı olmaları için Google Analytics, AppsFlyer ve Mixpanel gibi araçlar kullanıyoruz. Bu gibi üçüncü taraf araçlar, adımıza kullanıcı ve aygıt bağlantılı veri ve bilgileri toplamalarına yardım için çerez, API ve SDK kullanabilir. Google Analytics, AppsFlyer ve Mixpanel kullanıcıların Siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiği, hangi sayfaları ziyaret ettiği ve Siteye gelmeden önce hangi siteleri ziyaret ettiği gibi bilgileri toplamak için Çerezler kullanır. Elde ettiğimiz bilgileri Sitemizi ve Hizmetlerimizi geliştirmekte kullanıyoruz. Her ne kadar Google Analytics, Siteyi bir dahaki ziyaretinizde aynı kullanıcı olarak tanımlamak için tarayıcınıza kalıcı bir Çerez yerleştirse de, bu Çerez Google dışında kimse tarafından kullanılamaz. Google’ın, Siteye ziyaretler hakkında Google Analytics tarafından toplanan bilgileri kullanma ve paylaşması Google Analytics Kullanım Koşulları ve Google Gizlilik Politikası ile sınırlandırılmıştır. Google Analytics’in verilerinizi kullanmasını engellemek için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ adresinde bulunan Google Analytics Ayrılma Tarayıcı Eklentisini indirip kurabilirsiniz. Mixpanel'in Siteye ziyaretler hakkında toplanan bilgileri kullanma ve paylaşması https://mixpanel.com/terms/ adresinde bulunan Mixpanel Kullanım Koşulları ile at https://mixpanel.com/privacy/ adresinde bulunan Mixpanel Gizlilik Politikası tarafından sınırlandırılmaktadır. Mixpanel’in Sitemizdeyken tarayıcınız üzerinden topladığı verileri otomatik saklamasını, https://mixpanel.com/optout/ bağlantısını tıklayarak durdurabilirsiniz. Bu durdurma işlemlerini takip etmek için Mixpanel aygıtlarınızda kalıcı bir durdurma takip çerezi yerleştirir. AppsFlyer’ın topladığı bilgi türlerini ve buradan nasıl ayrılacağınızı öğrenmek için http://www.appsflyer.com/opt-out adresindeki web sitelerini ziyaret edebilir ya da [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. Kimliksizleştirilmiş Bilgiler.
Tarafımızca oluşturulan kimliksizleştirilmiş bilgileri sınırlama olmaksızın kullanabiliriz.
Üçüncü Taraflarla Paylaştığınız Bilgiler.
Bu Site Gizlilik Politikası sadece Site üzerinden ve Site ile bağlantılı olarak kurulan e-posta, SMS ve diğer elektronik iletişimler ile topladığımız verilere uygulanır. Bu Site Gizlilik Politikası üçüncü taraflardan elde ettiğimiz bilgilere UYGULANMAZ. Site üzerindeki bağlantıları tıkladığınızda Siteden ayrılabilirsiniz. Diğer sitelerin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bunların gizlilik beyanlarını okumanızı öneririz.
Bilgilerin değiştirilmesi 
Üyelerimizi Site üzerinden bazı bilgilerini değiştirebilir. Bilgi değişikliği talepleri [email protected] adresine de yapılabilir.
Bilgilerin Silinmesi hakkında Kısıtlamalar.
Kişisel bilgilerinizin tarafımızdan silinmesi talep edebilirsiniz ancak bu bilgileri (yasal ya da başka sebeplerle) saklamak ve silmemek zorunda olabiliriz (ya da belirli bir süre bu bilgiyi saklamak zorunda olabiliriz ki bu durumda silme talebinizi bu süre geçtikten sonra yerine getiririz). Kişisel Bilgileri sildiğimizde aktif veri tabanlarımızdan silinir ancak arşivlerimizde kalabilir ve hizmetlerimizi kullanımınıza dair Anonim Bilgileri saklayabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflara ifşa ettiğimizde bu Kişisel Bilgilere erişemeyebiliriz ve ifşanın yapıldığı tarafları bu bilgilerin silinmesi ya da değiştirilmesine zorlayamayız. Kişisel Bilgileri sildikten sonra Kimliksizleştirilmiş Verileri saklayabilir ve işbu Site Gizlilik Politikasında izin verilen ölçüde kullanmaya devam edebiliriz. 
Bilginizi gizli tutmak için attığımız adımlar.
Kişisel Bilgilerinize yetkisiz erişimi önlemek için, şifreleme gibi makul fiziksel, elektronik ve idari güvenlik yöntemini kullanıyoruz. Ancak internet üzerinden veri aktarma ya da veri saklama tesislerinde mükemmel güvenliğin mümkün olmadığını unutmayın. Bunun sonucunda Kişisel Bilgilerinizi korumak için çalışsak da bize ilettiğiniz bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz. 
Ayrımcılık Görmeme Hakkı 
VideoKlinik, yasalarla ya da işbu Site Gizlilik Politikasıya verilmiş haklarınızı kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacaktır
Site Gizlilik Politikası Değişiklikleri.
Site Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebiliriz. Revize edilmiş Site Gizlilik Politikasını bu sayfadan yayınlayacağız. Bu gibi değişikliklerden sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz bu değişikliklerden haberdar olduğunuz ve bu değişikliklerin koşullarının bağlayıcılığını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Siteyi kullanarak Kişisel Bilgilerinizin ve diğer verilerin, işbu Site Gizlilik Politikasında, gerek şimdi gerekse gelecekte değiştirilebileceği şekillerde tarif edildiği gibi tarafımızca toplanması, kullanılması ve elden çıkarılmasına rıza göstermiş olursunuz. VideoKlinik Gizlilik Politikasında (Kısım I ve II) baş harfleri büyük yazılan ve burada tanımlanmayan terimler, VideoKlinik Kullanım Koşullarında belirtilen anlamları taşır. 
Gizlilik Uygulamalarımızla ilgi sorularınız ya da endişeleriniz varsa ya da bir ihlali ihbar etmek istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçmek için şu e-posta adresine bir e-posta gönderin: [email protected].

footer shape