Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

DİJİTAL GARAJ TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ : 

Lütfen size ulaşabileceğimiz ve aşağıdaki belirtmiş olduğumuz bilgileriniz tarafımızla paylaşınız

 1. Adı- Soyadı :

 2. TC Kimlik No :

 3. Adresi :

 4. Cep Telefonu :

 5. Telefon No :

 6. Faks No :

 7. E-Posta Adresi :

 8. Diğer :


 1. ŞİRKETİMİZ İLE OLAN 

    İLİŞKİNİZ : Lütfen Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi ile olan ilişkinizi aşağıda yer alan uygun alanı işaretleyerek veya doldurarak belirtiniz. 


☐ Ziyaretçi  ☐ İş ortağı ☐ Çalışan ☐ Eski Çalışan ☐ Üçüncü Taraf Çalışan☐ Çalışan Adayı

☐ Doktor/Hekim ☐ VideoKlinik Kullanıcısı ☐ Diğer: ……………………………………….. 


 1. Lütfen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun kapsamındaki talebinizi seçerek detaylı olarak belirtiniz  

 


Talebime İlişkin Açıklamalar : …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ Elden teslim almak istiyorum. 

 

İşbu başvuru formu, Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İşbu form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, eksik veya yanlış olması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi’nin, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  

Tarih  -  İmza

footer shape