Davranış Kuralları ve İş Ahlakı

Davranış Kuralları ve İş Ahlakı

VİDEOKLİNİK

DAVRANIŞ KURALLARI VE İŞ AHLAKI


www.videoklinik.com ve VideoKlinik uygulamasını yönetmekte olan Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yine Türkiye Cumhuriyeti meri mevzuatına göre yönetilmekte olan merkez ofisi Eskiçeşme Mahallesi Caferpaşa Caddesi No:22/2 Bodrum/Muğla adresinde bulunan bir tüzel kişiliktir.

Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi (Bundan böyle Dijital Garaj olarakta anılabilecektir.) www.videoklinik.com internet sitesi ve VideoKlinik uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerini yürütürken aşağıda kısaca belirtilecek olan davranış ve iş ahlakı kurallarına uygun olarak hareket etmeyi kullanıcılarına bir borcu olarak görmektedir.

1 - Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin düzenli olarak yetki kontrollerini yaparak yetkili olmadıkları bilgi, belge ve verilere erişimlerini engellememekteyiz.

2 - Yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın düzenli olarak özellikle kişisel verilerin korunması hakkında eğitimler almasını sağlıyoruz.

3 - Yürütmekte olduğumuz işlere ilişkin meri mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz.

4 - Genel kabul görmüş iş ahlakı kurallarına uygun hareket etmeye çalışıyoruz.

5 - Herhangi bir şekilde sahteciliğe veya benzeri gayriahlaki davranışlara göz yumamayız. Herhangi bir çalışanımızın www.videoklinik.com ve/veya VideoKlinik uygulaması üzerinden sahtekarlığa tanık olduğunda bunu yöneticilerine ve şirket temsilcilerine bildirmek zorunda olup herhangi bir çalışanımızın bu konuya dahil olduğunu öğrenmemiz halinde gerekli yasal yollara tarafımızca müracaat edilecektir.

6 - Tüm kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi için idari ve teknik anlamda tedbirler almaya çalışıyoruz.

7 - Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun aldığı kararları danışmanımız aracılığı ile takip ederek danışmanımızın yönlendirmeleri doğrultusunda kendimizi güncelliyoruz.

8 - Kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda mevcut belirlemelere uygun olarak kullanmakta, işlemekte ve mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğunuz Sağlık Kurumu ve hizmetlerimizi sürdürebilmek amacı ile alt hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmaktadır. Bu konudaki detaylı bilgilere www.videoklinik.com internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlamış olduğumuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ve “Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmhası Politikası” belgelerimizi okuyarak edinebilirsiniz.

9 - VideoKlinik uygulamasında temel amaç kullanıcı ile mesafel satış sözleşmesini onayladığı Sağlık Kurumu/Sağlık Profesyoneli arasında “Online Görüşme Hizmeti”nin sunulması, kullanıcı tarafından sisteme yüklenmiş olan mevcut ve/veya eski sağlık durumuna ilişkin tetkik, bilgi, belge vb. dokümanlar ile onay vermesi halinde akıllı telefonu tarafından tutulmakta olan sağlık verilerinin Sağlık Kurumu/Sağlık Profesyoneli, hekim/doktor ile paylaşılmasını sağlamaktır.


Bu nedenle Dijital Garaj’ın VideoKlinik uygulaması üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz online görüşme hizmetinin içeriğine müdahale etmesi veya herhangi bir şekilde söz konusu online görüşme hizmetinin içeriğini kontrol etmesi söz konusu değildir.

Herhangi bir şekilde kişisel verilerinizin açıklanmasının tarafımızdan istenilmesi durumunda

  • Kullanıcı sözleşmesi ile bu duruma onay vermiş olmanız

  • Sağlık Kurumunun mesafeli satış sözleşmesinin gereği olması

  • Dijital Garaj’ın herhangi bir kanuni veya sözleşmesel yükümlülüğünü yerine getirmesinin gereği olması

  • Gerekmesi halinde açık rızanız

  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve meri diğer mevzuat hükümleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun verdiği kararlarla izin verilmiş olması hali

  • Adli merciler tarafından talep edilmiş olması hali

bulunmadıkça herhangi bir şekilde açıklanmayacaktır.


Saygılarımızla;

VideoKlinik Ailesi


footer shape