Genç Erkeklerde Sigara ve Ürolojik Hastalıklar

Genç Erkeklerde Sigara ve Ürolojik Hastalıklar

Üroloji; idrar yolu hastalıkları (üreter, mesane, böbrek, prostat, üretra) ve üreme organları yapısı ve hastalıkları (penis, testis, cinsel sorunlar, kısırlık) ile ilgilenen tıbbi bir daldır. 

‘’Ürolojik sistem de dahil olmak üzere vücudun hemen hemen her bölümünün sigaradan olumsuz etkilendiğini anlamak önemlidir. Sigara içmek mesane kanserinin bilinen en önemli önlenebilir nedenidir ve ayrıca prostat ve böbrek kanseri riski ile ilişkilendirilir. (1) 

Tütün kullanımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalık ve erken ölümün en büyük önlenebilir nedeni olmaya devam etmektedir. Bugün dünyada tahminen 1,1 milyar tütün kullanıcısı bulunmakta ve tütün endüstrisi gelişmekte olan dünyaya nüfuz ettikçe sorunlar hızla büyümektedir. Bu sayının önümüzdeki 2 yılda ise 1,6 milyara çıkması bekleniyor. (2)

Sigara Kullanımı Hangi Ürolojik Hastalıklara Yol Açar ?

  1. Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri, dünya genelinde en yaygın on kanser arasında yer almaktadır. Sigara dumanı kan dolaşımına geçtiğinden dolayı çoğu dolaşımsal sorunlar sigara bağımlılığı ile ilişkilendirilir. Bu dolaşımsal sorunlardan biri de kandaki atık maddeleri süzerek idrar yolu ile vücut dışarısına atan böbreklerde görülür. Kanda bulunan kimyasallar, süzülme aşamasında böbreklere zarar vererek ileri vadede kansere sebebiyet verebilir. Bu nedenle sigara içen bireylerde böbrek kanseri geliştirme riski oldukça fazladır. 

  1. Mesane Kanseri 

İdrar torbası veya kesesi olarak da bilinen mesane, alt karın bölgesine yer alan bir organdır. Sigara içerisinde bulunan kimyasallar mesanenin astarına zarar vererek ileri vadede tehlikeli sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle sigara içenlerin düzenli olarak doktor kontrolüne gitmesi, mesane kanserinden korunmak için önemli bir adımdır. Ayrıca, sigara içe kişilerin içmeyenlere nazaran mesane kanseri geliştirme riski 4 ila 7 kat arasında artış gösterir. 

  1. İnkontinans

İdrar kaçırma olarak da bilinen inkontinans, genellikle artan yaşla ilişkilendirilen bir tablodur. Ancak, sigara kullanan bireylerde inkontinans şiddetleri ve komplikasyonları daha şiddetli yaşanır. Bu nedenle bir inkontinans tedavisinde öncelik verilecek tedbirlerden biri sigarayı bırakmaktır. 

  1. Kısırlık 

Sigara içmek, sperm ve yumurtadaki genetik yapıya zarar verir. Bu durum erkek ve kadınlardaki doğurganlığa büyük ölçüde zarar verdiğinden kadınların gebe kalma ihtimali büyük ölçüde azalır. Ayrıca, sigara içen bireylerin içmeyenlere göre 2 kat fazla kısır kalma ihtimali vardır. Günümüzde birçok birey, kısırlığın ardındaki nedenin sigara olabileceği ihtimalini göz ardı etmektedir.

  1. Böbrek Taşı

Çoğu kişinin hayatlarının bir döneminde veya sürekli olarak şikayetçi oldukları hastalıklardan biri böbrek taşı oluşumudur. Böbreklerde oluşan taşlar küçük boyutlarda olarak kendiliğinden düşebilir veya çok büyük olduklarında tıbbi müdahale gerektirebilir. Tıpkı diğer rahatsızlıklarda da olduğu gibi, sigara içen bireylerde böbrek taşı oluşma ihtimali oldukça yüksektir.  

  1. Prostat Kanseri 

Prostat, idrar torbası çıkışında bulunan üreme sistemine ait bir salgı bezidir. Doktorlar prostat kanseri nedenleri konusunda henüz net bir açıklama yapmamıştır. Ancak, sigara kullanımı vücutta iltihap artışına sebebiyet verdiğinden kanser geliştirme riskinde artışa yol açar. Bu nedenle prostat kanserinden korunmak için sigarayı bırakmak önemli bir adım olabilir. 

  1. Erektil Disfonksiyon

Erektil disfonksiyon, bir erkeğin cinsel anlamda aktif olamamasını ifade eden bir durumdur. Dünya genelinde oldukça yaygın bir durum olmakla birlikte sigara kullanımı sonucunda daha kötü tablolara erişebilir. 

Ereksiyon bozukluğunun altında yatan neden, sigara kullanımına bağlı sağlıklı kan akışının olmaması olabilir. Bu nedenle erektil disfonksiyon tedavisinde sigarayı bırakmanın yanı sıra birtakım önlemler yararlı olacaktır. 

  1. Aşırı Aktif Mesane

Sigara kullanımı, mesane için tahriş edici bir risk faktörüdür ve ürolojik organlara zarar verebilir. Bu nedenle sigara kullanan kişilerin muzdarip olduğu rahatsızlıklardan biri de aşırı aktif mesanedir. Bu rahatsızlığa sahip olan bireyler geceleri dahi sıklıkla tuvalete çıkabilir. Üstelik lavabo ihtiyacı mesanenin dolu olup olmadığına bakılmaksızın gelişebilir.  

Kaynakça

  1. Mikhailidis DP, Ganotakis ES, Papadakis JA, Jeremy JY. Smoking and urological disease. J R Soc Promot Health. 1998 Aug;118(4):210-2. doi: 10.1177/146642409811800404. PMID: 10076669.
  2. Mobley D, Baum N. Smoking: Its Impact on Urologic Health. Rev Urol. 2015;17(4):220-5. PMID: 26839519; PMCID: PMC4735668.


footer shape